NUV-Lid-Worden
 
Hier kunt u zich inschrijven als lid van de Nederlandse Unifil Vereniging.

Als u al lid bent, maar u wilt een adreswijziging doorgeven, of andere informatie aan ons doorgeven, dan kan dat ook met dit onderstaand digitale formulier. In het kader van de AVG gaan we zeer omzichtig om met uw gegevens. Na een wijziging reiken wij u de gegevens aan per e-mail om te kunnnen beoordelen of ze compleet en juist zuijn vastgelegd. U bepaald zelf welke gevens wij van u vastleggen.
 
● De contributie voor het verenigingsjaar bedraagt € 26,00. Wij prefereren een automatische incassomachtiging van u. Dat bespaart ons elk jaar veel contributienota’s, die verzonden moeten worden per post en eventuele betaal herinneringen daarna.

● De leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen rondom 1 januari van elk jaar de contributie nota. De contributie dient uiterlijk 1 maart van het lopende verenigingsjaar op Raborekening NL94 RABO 0140 9256 86 bijgeschreven te zijn. De automatische incasso vindt plaats op 31 janauri van elk jaar bij leden die eem machtiging hebben afgegeven. Bij nieuwe leden wordt in een later stadium op het einde van enige maand de contributie geincasseerd.
 
Geen betaalde contributie betekent dat u de Dubbel Vier niet (meer) krijgt. Wij incasseren met de Europese variant van de Nederlandse incasso; de Euro incasso. Op of rond de laatste vrijdag van de maand schrijven wij uw nog niet betaalde contributie voor dit verenigingsjaar in eens af,  tot het bedrag in zijn geheel  is voldaan.

De afschrijving op uw rekeningafschrift van onze incasso herkent u aan de volgende gegevens.

Ons Incassant ID                              NL71ZZZ05062914000

Uw machtigingskenmerk                  uw militair registratienummer

Omschrijving incasso                       Contributie (jaar) NUV


Vul de onderstaande velden in, en verzend dit per mail rechtstreeks naar onze ledenadministrateur Sjak Neelen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per mail, en indien voorradig een exemplaar van de laatst verschenen DV met de post.
 
Neer, 15-03-2019
 
 
 
 

ONDERSTAAND   HET AANMELD-  OF  ADRESWIJZINGSFORMULIER

 
 
 
Aanmeldings Formulier als Lid van de Nederlandse UNIFIL Vereniging
Achternaam(*)
vul je achternaam in
Tussen Voegsel
Invalid Input
Voorletters(*)
Vul Uw voorletters in
Voornaam(*)
Vul Uw Voornaam in
Adres(*)
Vul Uw Adres in
Postcode(*)
Vul Uw Postcode in!
Woonplaats(*)
Vul Uw Woonplaats in !
Telefoon Nummer(*)
Vul Uw Tel. Nr. in!
Mobiel Nummer
Vul Uw Mob. Nr. in!
E-Mail Adres(*)
Vul een geldig E-Mail adres in!
IBAN bankrekening nummer(*)
Vul uw volledige IBAN nummer in!
Huidig beroep
Invalid Input
Militair registratie Nummer(*)
Vul Uw Reg. Nr. in!
Ik wil lid worden van de N.U.V.(*)
Invalid Input
Compagnie(*)
Invalid Input
Post(*)
Invalid Input
Rang tijdens de uitzending(*)
Invalid Input
Uw functie tijdens de uitzending(*)
Invalid Input
Periode
Invalid Input
Periode 2
Invalid Input
Periode 3
Invalid Input
Beveiliging(*) Beveiliging
Ververs
Vul de juiste combinatie in
 
Whe-dont-remember-the-Days-Only-the-Moments
 
 
 
 
 
 
 

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web

Dubbel Vier

DV Home

De vereniging heeft een eigen periodiek (Dubbel Vier) dat vier keer per jaar uitkomt. De bedoeling van dit blad is onderling contact, het verstrekken van informatie.....

Lees meer ...

Nieuw in de Webshop

Sponsoren