NUV-Lid-Worden
 
Hier kunt u zich inschrijven als lid van de Nederlandse Unifil Vereniging.

Als u al lid bent, maar u wilt een adreswijziging doorgeven, of andere informatie aan ons doorgeven, dan kan dat ook met dit onderstaand digitale formulier. In het kader van de AVG gaan we zeer omzichtig om met uw gegevens. Na een wijziging reiken wij u de gegevens aan per e-mail om te kunnnen beoordelen of ze compleet en juist zijn vastgelegd. U bepaald zelf welke gevens wij van u vastleggen.
 
● De contributie voor het verenigingsjaar bedraagt € 26,00. Wij prefereren een automatische incassomachtiging van u. Dat bespaart ons elk jaar veel contributienota’s, die verzonden moeten worden per post, en eventuele betaal herinneringen daarna.

● De leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen rondom 1 januari van elk jaar de contributie nota. De contributie dient uiterlijk 1 maart van het lopende verenigingsjaar op Raborekening NL94 RABO 0140 9256 86 bijgeschreven te zijn. De automatische incasso vindt plaats op 31 janauri van elk jaar bij leden die een machtiging hebben afgegeven. Bij nieuwe leden wordt in een later stadium op het einde van enige maand de contributie geincasseerd.
 
Geen betaalde contributie betekent dat u de Dubbel Vier niet (meer) krijgt. Wij incasseren met de Europese variant van de Nederlandse incasso; de Euro incasso. Op of rond de laatste vrijdag van de maand schrijven wij uw nog niet betaalde contributie voor dit verenigingsjaar in eens af,  tot het bedrag in zijn geheel  is voldaan.

De afschrijving op uw rekeningafschrift van onze incasso herkent u aan de volgende gegevens.

Ons Incassant ID                              NL71ZZZ05062914000

Uw machtigingskenmerk                  uw militair registratienummer

Omschrijving incasso                       Contributie (jaar) NL UNIFIL Vereniging


Vul de onderstaande velden in, en verzend dit per mail rechtstreeks naar onze ledenadministrateur Sjak Neelen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per mail, en indien voorradig een exemplaar van de laatst verschenen Dubbel Vier met de post.
 
Neer, 20 mei 2019
 
 
 
 

ONDERSTAAND   HET AANMELD-  OF  ADRESWIJZINGSFORMULIER

 
 
 
 
Whe-dont-remember-the-Days-Only-the-Moments
 
 
 
 
 
 
 

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web

Dubbel Vier

DV Home

De vereniging heeft een eigen periodiek (Dubbel Vier) dat vier keer per jaar uitkomt. De bedoeling van dit blad is onderling contact, het verstrekken van informatie.....

Lees meer ...

Nieuw in de Webshop