Beste leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging,

Na de ALV van 2019 heeft het bestuur op verzoek van de leden een adviescommissie ingesteld met als taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De adviescommissie heeft veel en goed werk verricht bij het aanpassen van de statuten en het huishoudelijke regelement. De tijd heeft aangetoond dat het lastig is voor een aantal adviescommissieleden om zich aan die adviserende rol te houden.

Dit heeft ertoe geleid dat er binnen de adviescommissie onderlinge conflicten zijn ontstaan waardoor de werkrelatie tussen een aantal commissieleden en het bestuur als niet werkbaar is gebleken. Het houden aan je rol die vooraf onderling is overeengekomen,  is van groot belang om onderling te kunnen samenwerken.
Bovenstaande heeft er toe geleid dat het bestuur heeft besloten om de adviescommissie per direct te ontbinden. Het is aan het nieuwe bestuur na de ALV/BLV om een nieuwe adviescommissie in te stellen.

Namens het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging,
Joop Hoek
Voorzitter a.i.

Stichting OVA ondersteunt de actie
“Veteranen steunen Beiroet”

Wat een verschrikkelijke ramp is er in Beiroet gebeurd! Meer dan 150 doden en 5.000 gewonden en enorme aantallen daklozen. ….En dat bovenop de coronacrisis, die velen in Libanon tegen de armoedegrens aangebracht heeft. Veel veteranen bewaren bijzondere herinneringen uit hun uitzendperiode(s) naar Libanon. Uit hun kring klinkt de roep om actie.

Image

Wilt u bijdragen aan deze actie? Maak dan een bedrag over naar bankrekeningnummer
NL64 INGB 0007 6493 55 ten name van de Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten ovv “Actie Beiroet”. 

Zoals beloofd (uitgesteld)

Het bestuur heeft aangekondigd nieuwe activiteiten
op de website te willen ontplooien.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Beiroet is dit uitgesteld tot
zaterdag 5 september 2020 om 12:00 uur.

Laatste 6 geplaatste artikelen

BlauwKoordHomeBeste Unifillers, 
 
Vanaf nu kunt u zich weer opgeven voor Oefening Blauwkoord. Tijdens deze oefening worden jullie gekoppeld aan een groep militairen die deze oefening gaan doen. Je rol en doel is om verbinding te maken met deze militairen om hiermee te verbinding te maken tussen de huidige generatie militairen en de veteranen vanuit hetzelfde regiment. De oefening duurt een gehele ( lange) dag ( donderdag) en de volgende ochtend zullen de blauwe koorden uitgereikt worden.

Niet eerder was bij ons bekend dat op 25 februari 2017 onze kameraad John Kunstman is overleden.

John maakte van 19-9-1979 t/m 19-3-1980 deel uit van UNIFIL, en was gelegerd op post 7.1 Alfa.

Wij ontvingen het bericht dat op 1 juli Ed Burger is overleden.
We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

In de onderstande rouwkaart wordt gevraagd om tijdens de afscheidsbijeenkomst een kaarsje te branden ter nagedachtenis aan Ed.

MTT2020Vanwege de coronacrisis kon de geplande motortoertocht van 16 mei niet doorgaan. Naast dit evenement zijn er vele ( alle !) evenementen helaas niet doorgegaan. Vaak zijn dit momenten dat UNIFIL ‘ers elkaar tegenkomen en opzoeken en het gezellig met elkaar hebben. De regels omtrent corona zijn versoepeld en is het weer mogelijk om kleinschalig wat te gaan organiseren en wel op 26 september.

NLVD OnlineOndanks dat de Nederlandse Veteranendag op 27 juni is afgelast, willen we er toch een feestelijke dag van maken waarop we met elkaar kunnen zijn! Daarom vieren we Veteranendag dit jaar niet op het Malieveld maar met z'n allen online, vanuit je stoel!! Ben jij er ook bij? 🎉💪🇳🇱

Op zaterdag 27 juni organiseren we vanaf 16:00 uur een gratis online evenement, voor en door veteranen!

Beste UNIFIL’ers,

Begin dit jaar is er een oproep gedaan naar onze leden met de vraag of ze lid wilden worden van de activiteitencommissie. Waarom? Op dit moment organiseert onze vereniging slecht 1 evenement speciaal voor de leden en dat is te mager (motortourtocht). Natuurlijk zie we elkaar op 4 en/of 5 mei, tijdens de NLVD op het malieveld, op lokale veteranendagen of andere evenementen die niet door de NUV zelf zijn georganiseerd.

Waarom deze Vereniging

Een vereniging van en voor Unifillers.

nuv-home-waarom.png

De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)

 

is in 1999 opgericht en is in principe alleen vóór UNIFIL-militairen, Dutchbatt en Dutch Infantry Coy en hun familieleden. Te midden van het woud aan kleine organisaties vond men toen de tijd rijp voor een grote en vooral autonome club waar men elkaars taal spreekt en elkaar begrijpt. De vereniging is ingeschreven in het Defensie Reünieregister Veteranenorganisaties en lid van het Veteranenplatform, de instantie waarbij alle veteranengroepen zijn aangesloten. Dit bevordert de onderlinge saamhorigheid, en komt belangenbehartiging ten goede.

Jaarkalender wordt Tijdlijn

De jaarkalender behoort tot het verleden, daarvoor in de plaats introduceren we de "Tijdlijn".
De Tijdlijn is terug te vinden in het hoofdmenu aan de bovenzijde van het scherm en zal regelmatig worden bijgewerkt.
De blokken in de tijdlijn hebben een link(indien aanwezig) naar de Agenda.

Agenda

Dubbel Vier

DV HomeDe Nederlandse UNIFIL Vereniging heeft een eigen verenigingsblad genaamd Dubbel Vier dat vier keer per jaar uitkomt. De bedoeling van dit blad is; het onderling contact, het verstrekken van informatie, opinie en overige wetenswaardigheden van en over Unifillers.

Lotto
VFonds
Aalbers | Wico
Recogtech
Bank Giro Loterij
Veteraneninstituut
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen
Veteranenradio.nl
Consolid

Artikel serperator NUV

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!
Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.
Created & Designed by WEBDIEZAIN