Algemene Leden Vergadering

LEDENVERGADERING VAN DE NUV

GEVOLGD DOOR DE JAARBIJEENKOMST

ZATERDAG 22 MAART 2014

BIJ ECHOs   Leuvenumseweg 68 ERMELO

Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 22 maart 2014 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Sjaak Duine, Irenestraat 9, 4811 SB Breda, 0653356742, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken U ZEER DRINGEND!!!! om Uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 18 maart op te geven bij de secretaris.

Aanvang 11.00 uur, zaal open vanaf 10.00 uur. Het financiële verslag ligt dan ter inzage.  De merchandisestand is aanwezig.

Om 10.45 uur is er een appel, wordt de vlag gehesen en worden leden die ons ontvallen zijn herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen.

agenda:

 1. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
 2. Vaststellen van de definitieve agenda.
 3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de vorige ALV (zie website).
 4. Ingekomen en uitgegane stukken (zie website).
 5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2013(zie website).
 6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2013  (ter inzage)   &  6b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
 7. a. Voorstel begroting voor 2014  &   7b.  vaststelling begroting 2014  &   7c.  vaststelling contributie  2015  &  7d.  Ledenadministratie (zie website).
 8. Benoeming nieuw lid voor de  kascontrolecommissie en vaststelling commissie.
 9. Jaarverslag van de secretaris, SVP en JWF (zie website).
 10. Jaarverslag communicatie (zie website).
 11. Jaarverslag merchandising  (zie website).
 12. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek (zie website).
 13. Jaarverslag nuldelijnsondersteuning en sociaalfonds (zie website).
 14. Reunie  2014 (zie Website).
 15. Declaratiebeleid (zie website).
 16. WVTTK / Rondvraag.
 17. Sluiting van de vergadering.
 18. Presentatie NMM
 19. Jaarbijeenkomst

NB:  Dit is een volle agenda vanwege verschillende veranderingen en ontwikkelingen. Daarom staan vrijwel alle stukken tijdig op de website. Wij stellen het op prijs stellen als leden hun mening en/of suggesties via de mail en/of via het forum van de website willen laten horen. Dan kunnen wij er verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.

Na de vergadering (gepland einde rond 13.30) wordt op de zelfde plaats een jaarbijeenkomst gehouden.

Met vriendelijke groeten

Sjaak Duine  ,  Secretaris

NUV-Logo-ALV

UITNODIGING EN AGENDA ALV 22 Maart 2014

NUV-Logo-ALV NOTULE ALV 30 MAART 2013 (3)
NUV-Logo-ALV Ingekomen en uitgegane stukken (4)
NUV-Logo-ALV Kascontrole boekjaar 2013 (5) << toegevoegd 18 mrt.2014 20:45
NUV-Logo-ALV Ledenadministratie 2013 (7d) << toegevoegd 21 mrt.2014 11:10
NUV-Logo-ALV JAARVERSLAG Secretaris (9 en 10)
NUV-Logo-ALV Merchandise 2013 (11) << toegevoegd 21 mrt.2014 11:10
NUV-Logo-ALV JAARDRAAIBOEK 2014 (12)
NUV-Logo-ALV JAARVERSLAG nuldelijnsondersteuning (13)
NUV-Logo-ALV Declaratiebeleid (15)
NUV-Logo-ALV Commissie Social Media (Eric B.)
NUV-Logo-ALV AFTREEDSCHEMA BESTUURSLEDEN 1 FEB 2014 NUV-Logo-ALV PROTOCOL bij stemmen over personen
NUV-Logo-ALV STRUCTUUR NUV
NUV-Logo-ALV UITREKSEL KVK NUV (juni 2013)
NUV-Logo-ALV BELEIDSPLAN 2013 - 2018
NUVLOGO2 CONCEPT VERSLAG ALV 2014

 

ALV NUV_2012

 

Artikel serperator_NUV

Terug

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

logo lzv web