Beleidsstukken

Geachte leden N.U.V.

In dit deel van de site worden alle beleidsstukken gepubliceerd. Zoals afgesproken op de ALV staan we open voor verbeteringen en kunnen de leden er op reageren. Het bestuur past daarna het stuk aan of geeft aan waarom ze het niet doet. Zo ontstaat er een verbeterd beleid, waar over op de volgende ALV weer kan worden gediscussieerd.