Beschrijving van de bestuursfuncties en de gewenste competenties.

 

Onderstaande een korte beschrijving van de bestuursfuncties en de gewenste competenties.

Voor alle bestuursfuncties gelden de hiernaast aangegeven eisen en wensen.

Aan de onderzijde van deze pagina staat een knop waarmee u het aanmeldingsformulier voor een bestuursfuctie kunt invullen.

Eisen:

 • Lid van de vereniging
 • Representatief
 • Integer
 • Bereid om tijd vrij te maken voor de bestuursfunctie

Wens:

 • Ervaring met een dergelijke bestuursfunctie
 • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 

Let op!! Aanmeldingen voor de verschillende functies kunnen ingediend worden tot 16 oktober.

Voorzitter

De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en de functie is voor 70% gericht op het vervullen van een interne leidende rol van het bestuur en de vereniging.

30% is gericht op externe vertegenwoordiging en het ondersteunen van de vicevoorzitter in het externe netwerk. De voorzitter vormt samen met de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Competenties:

 • Aansturen van de organisatie
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Inlevingsvermogen
 • Netwerken
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Visie

Vicevoorzitter

Binnen het bestuur is de vicevoorzitter de plaatsvervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid. In de taakverdeling is de focus van de vicevoorzitter voornamelijk gericht op de externe vertegenwoordiging van de vereniging. De vicevoorzitter vormt samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Competenties:

 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Contactgericht
 • Inlevingsvermogen
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken

Secretaris

Binnen het bestuur is de secretaris verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bestuurs- en verenigingssecretariaat. Daarnaast is de secretaris de vervanger van de vicevoorzitter bij diens afwezigheid. De focus van de secretaris is voornamelijk intern gericht (80%).

Competenties:

 • Accuraat
 • Contactgericht
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en Organiseren
 • Voortgangscontrole

Penningmeester

Binnen het bestuur is de penningmeester een intern gerichte functie met een nadrukkelijke focus op het beheren, (laten) administreren en het beschikbaar stellen van financiële middelen. De penningmeester vormt samen met de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

Competenties:

 • Accuraat
 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Inlevingsvermogen
 • Onafhankelijkheid
 • Voortgangscontrole

Bestuurslid Interne Activiteiten

Het bestuurslid interne activiteiten stuurt de activiteitencommissie aan en houdt zich bezig met de activiteiten die intern de vereniging plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan motortoertochten, wandeldetachement, reünies etc.

Competenties:

 • Creativiteit
 • Inlevingsvermogen
 • Netwerken
 • Plannen en Organiseren

Bestuurslid Externe Activiteiten

Het bestuurslid externe activiteiten houdt zich bezig met externe activiteiten waar de vereniging aan deelneemt zoals de Nederlandse Veteranen dagen, 4-5 mei, oefening blauwe koord en gemeentelijke veteranendagen

Competenties:

 • Creativiteit
 • Inlevingsvermogen
 • Netwerken
 • Plannen en Organiseren

Bestuurslid Communicatie

Het bestuurslid communicatie heeft de focus op de Dubbel4, de website en Facebook. Het gaat hierbij om zowel de interne communicatie alsook de externe communicatie.

Competenties:

 • Contactgericht
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Creatief

Heeft u interesse in een bestuursfunctie, klik dan op de knop aan de rechterzijde om het aanmeldformulier kandidaat-bestuurslid in te vullen.

Artikel serperator NUV

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!
Copyright © 2021. Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.
Created & Designed by WEBDIEZAIN