Aftreedschema bestuursleden van de Nederlandse Unifil Vereniging

Artikel 8,lid 1; Het bestuur bestaat maximaal uit zeven (7) meerderjarige personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschied uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.

Artikel 9, lid 2; Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf (5) jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Naast het bestuur zijn er commissieleden.

Naam

Periode van

Tot             

Tot             

Yeb Jan Joustra Voorzitter

2013

2018

2023

Vacant Vice voorzitter

--

--

--

Vacant communicatie

--

--

--

Verdi van Hilten Secretaris

2016

2021

2026

Sjak Neelen Penningmeester/ledenadm

2011

2015

2020

Joop Hoek Activiteiten

2016

2021

2026

Berry Diestelhof Merchandising

2016

2021

--

Voor overige bepalingen omtrent af- en aantreden van bestuursleden verwijzen wij u naar het bepaalde in de statuten en- of huishoudelijk reglement van de Unifil Vereniging.

 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 maart 2017.

Artikel serperator_NUV

Terug

 

Laat reactieformulier zien

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
Datum : 6 februari 2018
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

logo lzv web