Eregalerij

NUV artikel logoOp de Algemene Leden Vergadering van 18 maart 2017, agendapunt 4 is de opzet en procesbeschrijving van de (Toetsings-) Commissie Waarderen Nederlandse UNIFIL Vereniging vastgesteld. In deze beschrijving is aangegeven dat in de editie van het verenigingsorgaan (DV) en in de digitale media een erelijst gevoerd dient te worden, die actueel is.

Wilt u ook iemand voordragen kijk dan op deze website onder;  https://unifilvereniging.nl/images/stories/2017ALV/Commissie_waarderen_2017-02-19.pdf

Vol trots presenteren wij hieronder de erelijst :

Henk is door de commissie waarderen op 14-01-2019 voorgedragen en door het bestuur benoemd. Op 16-02-2019 * is tijdens de BLV aan Henk de oorkonde en de cheque uitgereikt. Lees de Dubbel Vier van maart 2019 (P30) voor de motivering en de foto's van deze dag. De foto's staan ook in de fotogalerie op de NUV website.

Ereleden NUV

2016
  • Hans van Lent 
  • Berry Diestelhof 
2013
  • Louis Verhoeven

Lid van verdienste NUV

2019
  • Henk Schoenmakers
2017
  • René Vrooman