Lid worden van de Nedelandse UNIFIL vereniging

NUV artikel logoHier kunt u zich inschrijven als lid van de Nederlandse Unifil Vereniging.

Als u al lid bent, maar u wilt een adreswijziging doorgeven, of andere informatie aan ons doorgeven, dan kan dat ook met dit onderstaand digitale formulier. In het kader van de AVG gaan we zeer omzichtig om met uw gegevens. Na een wijziging reiken wij u de gegevens aan per e-mail om te kunnnen beoordelen of ze compleet en juist zuijn vastgelegd. U bepaald zelf welke gevens wij van u vastleggen.

  • De contributie voor het verenigingsjaar bedraagt € 26,00. Wij prefereren een automatische incassomachtiging van u. Dat bespaart ons elk jaar veel contributienota’s, die verzonden moeten worden per post en eventuele betaal herinneringen daarna.
  • De leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen rondom 1 januari van elk jaar de contributie nota. De contributie dient uiterlijk 1 maart van het lopende verenigingsjaar op Raborekening NL94 RABO 0140 9256 86 bijgeschreven te zijn. De automatische incasso vindt plaats op 31 janauri van elk jaar bij leden die eem machtiging hebben afgegeven. Bij nieuwe leden wordt in een later stadium op het einde van enige maand de contributie geincasseerd.

Geen betaalde contributie betekent dat u de Dubbel Vier niet (meer) krijgt. Wij incasseren met de Europese variant van de Nederlandse incasso; de Euro incasso. Op of rond de laatste vrijdag van de maand schrijven wij uw nog niet betaalde contributie voor dit verenigingsjaar in eens af,  tot het bedrag in zijn geheel  is voldaan.

De afschrijving op uw rekeningafschrift van onze incasso herkent u aan de volgende gegevens.

Ons Incassant ID                              NL71ZZZ05062914000

Uw machtigingskenmerk                  uw militair registratienummer

Omschrijving incasso                       Contributie (jaar) NUV


Vul de onderstaande velden in, en verzend dit per mail rechtstreeks naar onze ledenadministrateur Sjak Neelen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per mail, en indien voorradig een exemplaar van de laatst verschenen DV met de post.

Persoonlijke gegevens
Militaire gegevens

Door de constante dreigingen van hackers hebben wij ook de formulieren moeten beveiligen tegen ongewenst bezoek. Daardoor kan het enige tijd duren voordat het volgende scherm in beeld komt. Geduld a.u.b. Meerdere keren op verzend drukken help niet, let op de voortgangsindicator van uw internet programma.

MOCHT ER EEN BLANK SCHERM KOMEN NA HET KLIKKEN OP VERSTUUR, WACHT EERST EEN PAAR MINUTEN,
CONTROLEER DAN OF ER EEN BEVESTIGINGSMAIL IN UW INBOX STAAT.

IN DAT GEVAL IS DE AANMELDING SUCCESVOL VERLOPEN.

Artikel serperator NUV

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!
Copyright © 2022. Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.
Created & Designed by WEBDIEZAIN