In het menu aan de rechterzijde kunt u alle verslagen en bijlagen van de ALV 2019 bekijken.

 

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
12 februari 2019

UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 6 APRIL 2019
IN DE ECHOS HOME BAAN ZULU HARSKAMP – OTTERLOSEWEG 12 - A
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST

Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 6 april 2019 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . M 06-42 84 29 49

NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de NUV website.

Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 30 maart 2019 door te geven aan de secretaris via email of telefonisch.
We starten om 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.00 uur. Graag bij binnenkomst je melden bij de secretaris in verband met de presentielijst. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandise stand is aanwezig.

Om 10.45 uur is er een appel. De vlag wordt gehesen. En worden leden die ons zijn ontvallen herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen voor de groepsfoto.                              

Agenda:
1.a. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
1.b. Voorstel rondje.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de ALV 2018 en BLV 2019 
4. Ingekomen en uitgegane stukken.
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2018.
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2018
        (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2019
7. b. vaststelling begroting 2019,
7. c. Ledenadministratie.
8. Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie en vaststelling commissie.
9. Stand van zaken rondom de vorming commissie Warchild en advies
10. Jaarverslag van de secretaris.
11. Jaarverslag communicatie / Dubbel Vier.
12. Jaarverslag merchandising. 
13. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek.
14. Jaarverslag nuldelijn ondersteuning / ontwikkelingen naar 2.0 / sociaalfonds.
15. Reünie 28 september 2019, waar staan we?
16. (Her) verkiezing Commissie van beroep Fred Krijnen is herkiesbaar. Kandidaten voor deze functie kunnen dat kenbaar maken bij de secretaris.
17. WVTTK / Rondvraag.
18. Sluiting van de vergadering.
19. Jaarbijeenkomst, met een bijzondere verrassing voor jullie.

Dit is een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken op de website ruim voor de vergadering. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties vooraf via email laten horen. Dan kunnen wij daar in aanloop naar de vergadering al verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.

Met blauwe groet
Verdi van Hilten, Secretaris

Agenda

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

logo lzv web