BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN DE NEDERLANDSE UNIFIL-PERIODE 1979 – 1985

UN_Libanon_Israel_NUV

Samengesteld door de Directie Voorlichting Koninklijke Landmacht.

HET EERSTE JAAR -1979

12 Januari: De Nederlandse  regering verklaart zich bereid 44 Pantserinfanteriebataljon uit Zuidlaren naar Libanon te zenden.
25 Februari: Het voordetachement van het Nederlandse Unifildetachement vertrekt vanaf Schiphol.
27 Februari: Op het vliegveld van Beiroet landen de 75 kwartiermakers.
10 Maart: De hoofdmacht van het bataljon arriveert in Beiroet.
14 Maart: Klokslag 18:00 uur neemt Dutchbatt de verantwoordelijkheid over van de Fransen
18 Maart: In een vuurgevecht raakt de sergeant-majoor S. Hoekstra gewond.
16-19 April: Milities van Hadda’s De Facto Forces (DFF) voeren een hevige beschieting uit op het Unifil-hoofdkwatier in Nakoera en Haris, commandoposten van resp. Unifil en Dutchbatt.
4-5 Mei: Drie Nederlandse militairen, die de observatiepost OPHIN bezetten, worden enige tijd door DFF-ers gezijzeld.
9 Mei: Nederlandse militairen komen, als onderdeel van de Force Mobile Reserve (FMR) het Ierse bataljon te hulp bij een inval van Israëlische soldaten (IDF)
28-30 Mei: Bij een hevige beschieting van Haris door de DFF vallen enkele doden onder de burgerbevolking.
1 Juni: Het Holland Huis, wordt feestelijk geopend in het Forum Palace Hotel in Tel Aviv.
7 Juni: De eerste rotatie en uireiking van de VN-Medaille aan vertrekkende
3 Juli: Bij het scherpstellen van een granaat raakt koporaal J. van der Putten ernstig gewond. Post 7-19 wordt door de DFF beschoten.
13 Juli: Eerste Luitenant L. Hoogerwerf raakt ernstig gewond bij het ontploffen van een aanvalshandgranaat op post 7-8.
7 Augustus: Met zwaar mitrailleurvuur bestookt de DFF Haris en omgeving. Mortieren slaan vlakbij de commandopost in.
22 Augustus: Bij een vuurgevecht tussen PLO-commando’s en Unifil-militairen in het Fiji-gebied raken eerste luitenant A. de Bruin en soldaat A. Passon ernstig en soldaat P. Schouten licht gewond.
13 September: Het bataljon start een actie voor de voltooiing van een school in As Siddiqin (post 7-12)
27 September: Opnieuw een actie. Ditmaal voor het weeshuis in Tibnin in het Ierse gebied.
16 November: Luitenant-kolonel E.H. Lensink geeft het commando over aan luitenant-kolonel H.H. Dijcks.
26 November: Een mortierbeschieting door de DFF treft de dorpen Yatar (post 7-11) , Haris en Scribbin (post 7-7).

HET TWEEDE JAAR – 1980 Plo_NUV

23 Januari: Soldaat G. Neefjes wordt enige uren door DFF-ers gekipnapt.
9 Februari: Soldaat T. Hippe raakt tijdens een wapeninspectie gewond.
27 Februari: Troepen van Haddad voeren een zware beschieting uit op Yatar en Haris.
5 Maart: Opnieuw een beschieting op de dorpen Haris, Yatar en Siddiqin. In Haris wordt een burgervrouw gedood.
17 Maart: Na een incident bij post 7-4 in de enclave van Haddad worden twee Nederlandse officieren en hun chauffeur enige uren door de DFF gegijzeld.
6-9 April: In het Ierse Unifil-gebied bezet de DFF At Tiri, waarna de Force Mobile Reserve in actie komt. Een Fiji-soldaat wordt gedood. Een Ierse soldaat komt later te overlijden.
9 April: Kolonel B. van Genuchten, chief operations Unifil, raakt ernstig gewond als zijn jeep op een mijn rijd. De chauffeur loopt lichte verwondingen op.
12 April: De DFF schiet met tank-en mortier granaten op het Nederlands en Ierse Unifil-gebied. Ook wordt Nakoera beschoten. De Force Mobile reserve, ingezet bij At Tiri, schiet terug.
28 April: Marechaussee 1 H. Klunder raakt gewond bij explosie van munitie.
12 Juni: Drie militairen van de verzorgingscompagnie worden gedurende acht uur gegijzeld door DFF milities.
26 Juli: Yatar en Haris worden enkele malen beschoten. Waarbij enkele burgers gewond raken.
5 Augustus: Vier Nederlandse militairen worden vier uur in DFF-gebied vastgehouden.
6-8 Augustus: Yatar en Kafra (post 7-12), worden beschoten door de DFF.
13 Augustus: Post 7-23 wordt beschoten door een PLO-opstelling. Een prefab wordt door geweervuur doorzeefd.
23 Augustus: Soldaat G. Dorssen raakt gewond door een schot uit eigen wapen.
4 September: Twee soldaten van de Alfa-compagnie worden in Yatar door PLO-commando’s overvallen. Zij weten na enige tijd te ontsnappen.
18 September: Twee Nederlandse voertuigen rijden in op een PLO-hinderlaag. De inzittenden worden hardhandig ontwapend.
31 Oktober- 1 November: Tweemaal achtereen wordt een Nederlandse patrouille in de IJzeren Driehoek in een hinderlaag gelokt en ontwapend.
25 December: Een Israëlische patrouille doodt vier Palestijnen in de wadi tussen post 7-4 en 7-2. Dit zal leiden tot het zogenaamde “lijkenincident”

HET DERDE JAAR - 1981

28 Januari: Een partouille van post 7-21 wordt door Palestijnen aangehouden. De Nederlandse militairen moeten munitie, radio, geld en uitrusting afdragen.
11 Februari: Vijf Palestijnen gijzelen het personeel van roadblok 7-21 E en de commandant van de Alfa-compagnie. De manschappen mogen naar post 7-9 terugkeren, de commandant komt later ongedeerd uit de IJzeren Driehoek terug.
15 Februari: Korperaal Q. Bayer raakt licht gewond als een DFF-patrouille schietend post 7-6 binnendringt.
1 Maart: DFF-milities bestoken met zwaar mitrailleurvuur post 7-4.
10 Maart: Een patrouille van post 7-21 A belet een infiltratie door Palestijnen. Als reactie wordt de post beschoten.
16 Maart: Nederlandse militairen zijn actief in de Force Mobile Reserve, die bij Al Quantara wordt ingezet. Twee Nigeriaanse Unifi-mlitairen worden tijdens een DFF-beschieting gedood en dertien raken gewond.
16 April: Twee Nederlandse militairen raken gewond door opspringend gesteente, wanneer DFF-ers vanuit Al Bayaddah het vuur openen op een patrouille.
27 April: In Tibnin wordt dank zij steun van het bataljon “Het Weeshuis”geopend.
18 April: Een raketschot en 20 mitrailleurschoten, afgevuurd uit de IJzeren Driehoek, treffen post 7-2.
17 Mei: Een Nederlandse patrouille verricht de aanhouding van drie DFF-militairen, waarbij enkele waarschuwingsschoten moeten worden gelost.
31 Mei: Nabij het Riviera Hotel in Beiroet wordt een Nederlandse jeep gekaapt. De inzittenden blijven ongedeerd.
5 Augustus: de 5.000ste Nederlandse militair vertrekt van schiphol naar Libanon.
14 augustus: Post 7-11 en een patrouille van de Alfa-compagnie worden onder vuur genomen door de DFF.
20 September: Beschietingen van de posten 7-11 en 7-11 B leiden ertoe, dat de Nederlanders waarschuwingsschoten afvuren.
4 Oktober: Ongeveer twintig Palestijnen gijzelen een aantal Nederlandse militairen van post 7-9 A. De Gijzeling duurt drie uur.
21 Oktober: Soldaat B. Hogeveen raakt ernstig gewond door een schot in de buik. Een onbekende vuurt met mitrailleur op de takelwagen, waarin de militair als bijrijder meegaat naar Beiroet.
13 December: Vier Nederlanderse militairen van post 7-22 worden gedurende vier uur in gijzeling genomen door gewapende Palestijnen. 

HET VIERDE JAAR- 1982

28 Januari: De Force Mobile Reseve wordt ingezet om tussenbeide te komen tussen strijdes van de PLO en de AMAL.
8 April: Een Nederlandse postwagen op weg naar Beiroet wordt getroffen tijdens een aanslag op de auto van een Libanese kolonel. De koporaals A. Violet en C. Koenen verlenen eerste (levensredende) hulp.
13 April: De Force Mobile Reseve wordt ingezet in de omgeving van Haris tegen gewapende personen.
15 April: Wederom komt de Force Mobile Reseve in actie. Ditmaal in het Senegalese batajonvak, waar twee rivaliserende groepen elkaar bestoken.
30 April: De viering van Koninginnedag loopt abrupt ten einde, wanneer tijdens het optreden van de zangeres Hansje Ravenstijn een vechtpartij uitbreekt.
6 Juni: Israel  valt Libanon binnen, begin van de operatie “Vrede voor Galilea”.
12 Juli: Dutchbatt richt posten in, in de voormalige IJzeren Driehoek en opent onder andere in Dayr Amis een medische kliniek.
6 November: Voor het eerst werpt de IDF een wegversperring op in Dutchbattgebied, bij post 7-18.

HET VIJFDE JAAR - 1983

17 Maart: Soldaat G. van Aker raakt ernsig gewond bij een verkeersongeval.
12 Mei: Drie Libanezen uit Yatar (post 7-11) richten bij het voormalige Nederlandse roadblock 7-21 H een controlepost in, onder toezicht van de IDF. Het betreft hier zgn. LAUI’s, Lebanese Armed and Uniformed by the IDF.
12 Mei: Een Libanees en vijf Israëlische militairen in burger bedreigen de bemanning van roadblock 7-24 A.
25 Mei: Israëlische militairen bedreigen met gespannen wapens Nederlandse militairen op roadblock 7-17, nabij de kustweg.
25 Mei: Een DFF-militair schiet bij post 7-13 B, nabij de Haddad enclave vlak voor de voeten van de commandant van de Alfa-compagnie en de pelotonscommandant van post 7-13 A in de grond. De pelotonscommandant raakt daarbij licht gewond. De bemanning van de post wordt enige uren in gijzeling genomen.
18 Juni: Vijf DFF’ers  ontwapenen de bemanning van post 7-13 B en voeren de Nederlanders mee naa een dorp in de enclave. De overvallers bezetten daarna de Nederlandse post en zetten de blauwhelmen op. Een passerende Nederlandse patrouille, die onkundig is van de overval, word vanuit de YP-pantserwagen met het boordwapen beschoten, en moet eveneens de wapens afdragen.
20/21 Oktober: Met uitzondering van het nadetachement keren de laatste Unifillers met dre vliegtuigen tegelijk naar Nederland. Op de legerplaats Crailo worden zij verwelkomd door familie en door minister De Ruiter.
Eind 1983: DIC ‘resjuffelt’; een herindeling van de posten en personen, waardoor menigeen op een andere plek kwam dan die hij op 10 of 17 november had ingenomen. 

HET ZESDE JAAR - 1984 

Half Juni: Kolonel J.J.J.M.M. Vos en luitenant-kolonel H.M. Aalbers ontvangen van de Libanese ambassadeur in Nederland een hoge onderscheiding, de Nationale Orde van de Ceder, om hiermee symbolisch alle Unifillers, die in Libanon dienden, te eren en te danken.
5 Juli: Onthulling van de gedenksteen voor de gevallen in dienst van Unifil in Assen.
12 Juli: Bliksembezoek van de Force Commander, de Ierse luitenant-generaal W. Gallaghan, aan DIC III
15 Oktober: Twee dagen voor hun vertrek naar Nederland raken de soldaten A. Jansen uit Enkhuizen, en R. Bruinsma uit Leeuwarden gewond wanneer een handgranaat ontploft. Het ongeval gebeurde op post 7-5 toen het tweetal een scherfgranaat, die alleen voor noodsituaties is bedoeld, uit het magazijn had gehaald. Beiden werden verwond en keerden op 24 oktober naar Nederland terug.

HET ZEVENDE JAAR – 1985

4 Mei: Zes Nederlandse militairen enkele uren gezijzeld. Sergeant A.L.T.M. den Haan, korporaal M. van Dop, en de soldaten I.R. Bodha, G.G. Wolbers, L.A. Steenakkers en R.J.H. Sauve werden tijdens een patruoille in het DIC-gebied gemolesteerd door leden van het Zuid Libanese leger. Zij werden door militairen ontwapend maar bleven ongedeerd. Na vier uur was er een oplossing voor het incident. Reden voor de actie van de Libanesen was een aantal schadeclaims bij Unifil, waarop zij aanspraak meenden te hebben.
1 September: Zes Israëli’s houden de bemanning van post 7-1 A onder schot.
4 September: Scherven van gevaarlijke projectielen komen neer bij de ‘enclave post ‘7-5.
5 September: Gewonde vrouwen komen hulp halen bij post 7-4 na een explosie in hun dorp.
8 Oktober: De Nederlandse regering besluit niet langer een compagnie beschikbaar te stellen voor deelname aan Unifil.
17 Oktober: Een groep DFF-ers overvalt samen met drie andere personen de Nederlandse post 7-2. Onder bedreiging van wapens wordt de bemanning van de post enige tijd gegijzeld. Na enige tijd vertrekken de overvallers met een buit van wapens, geld en elektrische apparatuur.
24 Oktober: Het merendeel van de manschappen van DIC IV keert terug op Nederlandse bodem. Na toespraak van hoogwaardigheidsbekleders volgt een emotionele ontvangst door familie, vrienden.
31 Oktober: De na-rotatie sluit de Nederlandse aanwezigheid in Libanon middels Unifil af.
November: De Wateler Vredesprijs wordt toegekend aan het totale Unifil-detachement, dat de afgelopen zes-en-een-half jaar dienst deed in Zuid-Libanon.
30 Januari: Uitreiking van de Wateler Vredesprijs 1985 aan kolonel E.H. Lensink, stichter van het Libanon-fonds. De prijs groot 40.000 gulden zal worden gestort in het fonds ten bate van ex-Unifillers, familie en verwanten.

 

Lidmaatschap

Oproepen

Agenda

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

logo lzv web