Uitnodiging en Agenda ALV 2018

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
4 februari 2018


UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 17 MAART 2018
IN DE DEPENDANCE VAN HET MUSEUM VAN DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE TE BUREN (Weeshuiswal 4, 4116 BR Buren )
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST


Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 17 maart 2018 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de website!!


V.w.b. Agendapunt 15. Cfm Rooster van aftreden komt de functie van voorzitter vacant; Yeb-Jan stelt zich herkiesbaar. Mochten anderen zich geroepen voelen om zich als tegenkandidaat op te werpen, dan verzoeken wij hen dit vóór 17 maart a.s. kenbaar te maken.


Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u ZEER DRINGEND!!!! om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 10 maart 2018 op te geven bij de secretaris via email.
Aanvang 11.00 uur, zaal open vanaf 10.00 uur, graag aanmelden daar bij de secretaris!! i.v.m. mogelijke verkiezingen. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandisestand is aanwezig.
Om 10.45 uur is er een appel, wordt de vlag gehesen en worden leden die ons ontvallen zijn herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen.


Concept agenda:
1. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de vorige ALV (link volgt).
4. Ingekomen en uitgegane stukken (link volgt). 
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2017 (link volgt). 
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2017 (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2018,
7. b. vaststelling begroting 2018,
7. c. Ledenadministratie. (link volgt) 
8. Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie en vaststelling commissie.
9. Jaarverslag van de secretaris (link vlolgt). 
10. Jaarverslag communicatie (link volgt). 
11. Jaarverslag merchandising. (link volgt).
12. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek (link volgt). 
13. Jaarverslag nuldelijnsondersteuning en sociaalfonds (klik op deze link Jaarverslag Nuldelijns, en op deze link voor Contactoverzicht 2017).
14. Reünie 2019
      14.a. Modellen reünie.
      14.b. Voorstel “Oprichting stichting reünie”.
15. (Her) verkiezing voorzitter Nederlandse UNIFIL Vereniging, zie ook “Rooster van aftreden”op de website.
16. WVTTK / Rondvraag.
17. Sluiting van de vergadering.
18. Jaarbijeenkomst.


NB 1: Dit is weer een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken z.s.m. op de website. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties via email laten horen. Dan kunnen wij er verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.


Hartelijke groet
Verdi van Hilten

Secretaris

REMINDER: aanmelden erecouloir op de dam 4 mei

U kunt zich tot 10 februari aanmelden als vrijwilliger voor het erecouloir op de Dam op 4 mei 2018. De aanmelding verloopt via de site van www.veteraneninstituut.nl. Hieronder staan de voorwaarden aangegeven waaraan je dient te voldoen. De selectie van wie uiteindelijk deelneemt ligt bij het VI, daar heeft de NUV geen zeggenschap over. Verzoek: willen degenen die zich reeds hebben opgegeven of nog gaan opgeven tevens een e-mailbericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat we als vereniging weten wie zich heeft aangemeld. Bij voorbaat onze dank hiervoor.

 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam, in Amsterdam, vormen zestig veteranen het erecouloir van het Paleis op de Dam tot aan het Nationaal Monument. In het erecouloir staan veteranen symbool voor de strijd voor internationale vrede, vrijheid en veiligheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Veteraneninstituut (Vi) en het Veteranen Platform (VP) zoeken naar veteranen die Nederland willen vertegenwoordigen in het erecouloir.

Het erecouloir vormt een afspiegeling van de veteranenpopulatie. Daarom zoeken we mannen en vrouwen van alle krijgsmachtdelen en van verschillende uitzendingen en leeftijden. Alle veteranen moeten zich voor het erecouloir aanmelden via de website van het Veteraneninstituut. Ook wanneer u als veteraan bent aangesloten bij een vereniging, meldt u zich via deze website aan te melden. Geef daarbij aan bij welke vereniging u bent aangesloten.

Aanmelden voor het erecouloir kan tot en met 10 februari 2018.

Aan aanmelding voor het erecouloir zijn de volgende voorwaarden verbonden:

U bent aanwezig op de voorbereidingsbijeenkomsten op zaterdag 17 maart 2018 en zaterdag 21 april 2018;
U bent aanwezig op 4 mei;
U bent in het bezit van een veteranentenue (lees: grijze broek, zwarte/blauwe blazer of colbert met opgemaakte decoraties) als u lid bent van een vereniging;
U bent in het bezit van een donker pak als u geen lid bent van een vereniging.

 

 

Regimentsdag 25 april

Beste UNIFILLERS,

 

Op 25 april 2018 zal in Leeuwarden de Regimentsdag 44 Painfbat plaatsvinden. Ik wil jullie verzoeken deze dag alvast in jullie agenda vast te leggen. Nadere details volgen.

Het ziet er naar uit dat de Regimentsdag te Groningen dit jaar komt te vervallen. Dus als je het leuk vindt om aanwezig te zijn op een Regimentsdag in 2018 dan is 25 april de dag om aanwezig te zijn.

Wil je je nu al aanmelden dan kan dat, stuur een bevestiging van deelname aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Met blauwen groet,

 

Joop Hoek, S3 Mobiel 06-54631686.

 

† Sytze Hoekstra

Ons bereikte het droeve bericht dat ons NUV lid kapitein b.d. Sytze Hoekstra (1940) uit Assen op 9 november 2017 is overleden.

Sytze was als beroepsmilitair in voormalig Nederlands Nieuw Guinea. En vervolgens voor UNIFIL werkzaam in de periode 10-03-1979 t/m 04-04-1979 bij de St.St.Vzg post 7-14 in Haris als SMI. Tijdens een patrouille werd hij door vijandelijk vuur in zijn been geraakt. Sytze heeft met zijn inzet veel voor veteranen en veteranenorganisaties betekend.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij dit verlies.

Neer, 04-02-2018

Hoekstra

Met dank aan Wim Haveman voor bovenstaande pagina uit Sobat.

Ledenadministratie 2017

De ledenadministratie groeide in het jaar 2017 maar mondjes maat van 1275 leden / nabestaanden / donateurs / gratis verstrekkingen naar 1294.  (1,46%)

Het aantal nieuwe aanmeldingen is in elk jaar gewoon goed. Er zijn nog steeds voldoende leden die de vereniging weten te vinden. Het duurt soms wel even voordat ze zich aanmelden. Dat verheugd ons elk jaar weer.

De groei in 2017 werd getemperd door een reeks opzeggingen van het lidmaatschap. En dat op het einde van het jaar geconcludeerd moest worden dat 24 leden ondanks herhaalde verzoeken de contributie 2017 niet hadden voldaan. De opzeggingen en royementen van het lidmaatschap temperen de groei in 2017.

In 2018 hebben we 55 adressen met gratis verstrekking van de DV. En 147 brieven de deur uit gedaan met de contributie nota. Daarbij nog 1.074 incasso’s van contributie op 31-01-2018 aangeboden. De resterende 18 leden hadden de contributie nota 2018 al in 2017 voldaan.

Neer, 21-01-2018

† Overlijden Bart Kitselaar

Woensdag 10 januari 2018 is in zijn woonplaats Zuidlaren overleden oud-onderofficier Bart Kitselaar. Bart was als Chef Hofmeester verantwoordelijk voor de gang van zaken in Haris bij de Manschappenkantine, de Officiers- en Onderofficiersmess, vanaf het eerste uur tot 25-sept-1979. Hij was een geliefde collega. Bart is 84 jaar geworden. Tijdens de uitvaart werden door oud-collega Theo Schneiders (Staf-oo) enkele herinneringen opgehaald.

Doornspijk, 17-01-2018.

Kitselaar

Agenda 2018

De agenda op deze website is bijgewerkt voor het jaar 2018.

 

Wat nog toegevoegd zal worden; activiteiten waarvan de daum nog niet bekend is:

Regimentsdag JWF Leeuwarden, voorjaar

Zeeuwse veteranen dag, voorjaar

Regimentsdag JWF Groningen, najaar

Libanondag Bovensmilde, najaar

Nieuwe Dubbel Vier

Het laatst verschenen nummer is jaargang 18, nummer 4-2017. De editie van december 2017 kent 28 pagina's.

In dit nummer onder andere:

- Kameraadschap tussen WOII en Libanonveteranen

- Eerherstel na 35 jaar

- de rubriek Een van ons – Unifillers met een passie, met dit keer Klaas Cock

- en diverse verslagen van activiteiten door het hele land.

- coverfoto: Erik Kuiper

 De deadline voor inlevering copy voor een ieder, die een bijdrage wil leveren aan ons verenigingsblad, is voor de editie Dubbel Vier 1-2018:  aanleveren voor 21-02-2018.  We zitten met een strak productieschema. Later aangeleverd materiaal kunnen we helaas niet meer plaatsen. Copy gelieve rechtstreeks aan te leveren bij onze redactie op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor perfecte foto's in de Dubbel Vier benodigen wij foto's met een hoge resolutie. Liefst van 1 Mb of groter. Foto's verstuurd met WhatsApp of afkomstig van Facebook zijn minder geschikt qua resolutie.

2017 4

 

kort berichtje over de Veldpost

Verbonden, toen, en nu. Ook in de donkere dagen voor Kerstmis. In de laatste Dubbel Vier stond een stukje over 'Veldpost' met Sinterklaas; op 22-12-2017 reed de 'Veldpost' weer uit. Een klein kerstpakket, afgeleverd bij een van onze maten, die zo'n steun in de rug juist nu goed kan gebruiken. Nooit alleen. Behalve de totale verrassing ter plekke van dit gebaar waren de blije en dankbare gezichten van zijn kinderen onbetaalbaar eigenlijk. Verbondenheid..... mooi.

veldpost5

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
Datum : 6 februari 2018
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

logo lzv web