Uitnodiging Internationale Veteranendag Brunssum 2019

Brunssum75

Op een mistige dinsdagochtend 19 september 1944 om 10.00 uur trokken Amerikaanse bevrijders met hun gevechtswagens en tanks Brunssum binnen waardoor de bevrijding een feit werd.
De bevrijders werden onder luid gejuich door de bevolking van Brunssum begroet.
Op vele plekken werd de Nederlandse vlag gehesen.
75 jaar later vieren we weer dat de tweede wereldoorlog werd beëindigd op 19 september voor Brunssum.

Wij leveren onze bijdrage aan deze organisatie samen met de gemeente Brunssum.
Wij nodigen u uit om dit samen met ons te vieren.

Donderdag 19 september Herdenken
17.00 uur Aankomst Lindeplein Brunssum en opstellen voor de stoet
18.00 uur Vertrek in een stoet naar het Britisch war cemetery voor een herdenking
20.00 uur Samenzijn op het Lindeplein

Vrijdag 20 september Veteranendag & Familiedag
Deze dag organiseren wij samen met Joint Force Command Brunssum veteranendag en familiedag. Deze dag zal een internationaal feest worden voor jong en oud.
Met eten, drinken en muziek. Sport en spel, klimmen en klauteren, duiken en veel militair materieel.
Kraampjes en concerten.
14.00 uur Officiële opening vijverpark Brunssum
Deze dag duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Zondag 22 september Taptoe & ticker-tape parade 
14.00 uur Taptoe op het Koutenveld (kaarten zijn binnenkort online beschikbaar)
17.00 uur Opstellen parade (Dorpstraat-Kerkstraat)
18.00 uur Ticker-tape parade inclusief defilé
20.30 uur Afsluiting Lindeplein met vuurwerk

Wij nodigen u graag uit om deze 3 dagen of een van de dagen bij ons aanwezig te zijn.

vfonds
Aanmelding via de NUV:
Als u bij één van deze dagen aanwezig wilt zijn en consumptiebonnen wenst te ontvangen dan kunt u zich aanmelden door een mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Wilt u dan aangeven of u alleen komt of met uw partner. Doe dit wel voor 1 september 2019. Want daarna sturen wij uw opgave door naar de organisatie.

Stand van bestuurszaken 2019

Een lid die niet op de BLV en ALV was geweest, vroeg mij naar de stand van zaken met betrekking tot de activiteiten waar we als bestuur mee bezig zijn. In elke editie van de Dubbel Vier beschrijven we onder het kopje van de voorzitter een aantal zaken iets uitgebreider. Nu in een notendop.

Naast de BLV en ALV, vergadert het bestuur 10 keer dit jaar in Houten. Daarnaast zijn er nog diverse bijeenkomsten met een speciaal onderwerp waar we ons als bestuur en commissieleden over buigen. Onze secretaris is met ziekteverlof. Zijn taken worden waargenomen door ons commissielid Rob Deckers.

De reüniecommissie is op volle oorlogssterkte. De voorbereidingen voor de FOREVER BLUE reünie op 28 september 2019 in Breda verlopen naar verwachting en zijn tijdig afgerond. Dit is inclusief de sponsorwerving.

We hebben dit jaar op ledengroei ingezet. De lat ligt op een groei van 100 nieuwe leden. Elke dag meldt zich een nieuw lid aan, die alvast een oude Dubbel Vier gestuurd krijgt als bewijs van inschrijving.

Onze redacteur Kees Hendriks slaagt er in zijn eentje in om een Dubbel – Dikke – Vier te scoren. Met behulp van veel kopij, maar zonder het gewenste redactieteam als ondersteuning. Onze websitecommissie heeft een nieuwe technisch specialist Bert Lammerts van Bueren. Na een workshop zijn we bezig met verbeteringen door te voeren. De presentatie van de nieuwe website staat gepland op 1 oktober 2019.

We gaan op ziekenbezoek en sturen kaarten voor lief en leed. En onderhouden contacten met diverse organisaties bedrijven en personen.

De oude adviescommissie heeft decharge gekregen, en de nieuwe adviescommissie (6) vergadert op 25 juni in Arkel. Zij gaan zich o.a. buigen over hoe de toekomst van onze vereniging eruit moet zien. De Commissie Warchild (4) was de eerste keer op 25 mei bij elkaar. Ze zijn bezig met hun plannen voor 2019 en 2020.

Joop Hoek, onze S3, heeft tot nu toe 12 activiteiten (financieel) begeleid. In onze activiteitenagenda staan nog vele andere activiteiten en herdenkingen waar we als bestuur/commissie bij waren, ons lieten vertegenwoordigen door een NUV lid of nog zullen bijwonen.

Rondom Nuldelijns 2.0 is het redelijk stil. Het wordt nu in nieuwe stijl uit een andere hoek gecoördineerd.

De UNIFIL Marching Group is op weg naar de Vierdaagse in Nijmegen. Hun trainingen en deelname worden financieel ondersteund, ook mentaal door diverse leden die aan de kant staan te wachten bij de finish.

Berry en Arie staan gemiddeld een keer per maand ergens met hun stand. Op de NLVD 2019 brengen ze een replica blauwe vechtpet model 1979 op de markt. Het Libanese voertuigvlagje wordt goed verkocht. De heren hebben een aantal grote orders van derden op stapel staan.

Onze websitecommissie is bezig met de layout van de stukken die op de website staan. Naar verwachting lanceren we op 1 oktober 2019 de nieuwe website.

Met Lydia Jager van Monuta spraken we onlangs in Vught. Onze samenwerking in gesponsorde training staat voor het einde van het jaar gepland. We hebben het geleerde afgelopen jaar al diverse malen in de praktijk moeten brengen bij het afscheid van een UNIFIL-ler.

We ontmoeten regelmatig, en werken samen met het bestuur van de 1 (NL/BE) UN Transportbataljon. Dit is zichtbaar in de bloemenpracht aan het monument voor vredesoperaties in Roermond.

De Libanese Ambassadeur heeft een goed woordje voor ons gedaan en de deur geopend om een bord te mogen plaatsen in libanon die de locaties van de voormalige Nederlandse posten in libanon beschrijft voor mensen die ter plekke het gebied bezoeken.

We kijken uit naar de NLVD in Den Haag. Het aantal opgegeven deelnemers via het VI van voor 1 mei 2019 overtreft onze verwachtingen. De ingrediënten voor een mooie dag zijn aanwezig!

Neer, 17 juni 2019

Website commissie weer bij elkaar

Sommige commissies communiceren veelal digitaal met elkaar. Maar op maandag 3 juni was het wel zover. De websitecommissie was weer eens bijelkaar om de laatste nieuwigheden met elkaar uit te wisselen. Standpunten en ziens wijze over presentatie, kleur en gekozen lettertype gingen over de tafel.

De laatste keer dat we compleet bij elkaar waren was in 2015 onder leiding van Dick Bronder in Tilburg aan de keukentafel van de familie van Lier. Dick draagt zijn werkzaamheden in 2019 over aan Bert Lammerts van Bueren (Webdiezain.NL).

Deze bijeenkomst was bij van der Valk in Eindhoven.

Bert heeft zijn focus liggen op technische verbeteringen van de site maar zeker op de presentatie van artikelen en foto's die we plaatsen met zijn vieren. Voor deze gelegenheid had hij in Eindhoven een werkshop met een hand-out georganiseerd. Praktische vragen werden direct beantwoord en wensen werden op het nog te doen lijstje geschreven.

Met de hand-out in de laptop tas ging een ieder weer met een voldaan gevoel naar huis om het geleerde in de praktijk te brengen.

De voorbereidingen voor een nieuwe website layout zijn in volle gang. De verwachting is dat we deze rond 1 oktober 2019 in de lucht hebben. Nog even geduld dus.

 

2019 06 03 webmasters

Op de foto van links naar rechts Bert Lammerts van Bueren, Bart van Lier, Sjak Neelen en Pieter Mielen.

Programma en aanmelding 4 mei 2019 dodenherdenking Havelte

Vele van jullie hebben zich reeds bij mij aangemeld voor de Dodenherdenking in Havelte (Johannes Post Kazerne) op 4 mei 2019 maar nog niet iedereen. Dus willen degenen die zich nog niet hebben aangemeld dit s.v.p. alsnog doen via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   De Detco tijdens deze bijeenkomst is Erdwin Vaasen.

 

Het programma ziet  er als volgt uit:

17.30 - 18.30  uur     eten in het Kantine gebouw (KEK)

18.45 - 19.30 uur      ontvangst genodigden BC 44 Painfbat.

19.30    uur                dodenwacht en vlaghijsers aangetreden

19.40 - 19.50 uur      verplaatsen naar monument

19.50 - 20.15 uur      herdenkingsplechtigheid aan het monument

20.15    uur               einde plechtigheid

21.00    uur               vlaggen strijken.

Joop Hoek,  S3 NUV, Mobiel 06-54 63 16 86

Startbijeenkomst commissie Warchild

Op zaterdag 25 mei 2019 hebben de commissie leden Warchild elkaar voor de eerste keer ontmoet. Op uitnodiging van het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging waren Jan Pieter Stam, Henk Jonkman en Roel Kreijns aanwezig bij van der Valk in Houten.

Voor een brainstormsessie en een onderzoek wat we voor elkaar kunnen betekenen. Pieter Mielen moest bij de eerste bijeenkomst verstek laten gaan.

De commissie leden willen fondsen werven voor Warchild die daarmee direct kinderen ondersteunen in de vluchtelingen kampen in Libanon. We hebben u daarvan in kennis gesteld in de DV van september en december 2018.

Neer, 26 mei 2019

WC cie

Van links naar rechts voorzitter ai Sjak Neelen en de Warchild commissieleden Jan Pieter Stam, Henk Jonkman en Roel Kreijns. Niet op de foto Pieter Mielen.

TV programma Beau en de Veteranen

TV programma RTL 4, Beau en de Veteranen, 28 mei 2019 vanaf 20.30 uur. Libanon veteraan Harold en onze contactpersoon bij Monuta Lydia Jager is een van de deelnemers aan het programma.

Je kan de heftige/confronterende promo bekijken door te klikken op deze link.

Uitnodiging ALV 2019

 

In het menu aan de rechterzijde kunt u alle verslagen en bijlagen van de ALV 2019 bekijken.

 

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
12 februari 2019

UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 6 APRIL 2019
IN DE ECHOS HOME BAAN ZULU HARSKAMP – OTTERLOSEWEG 12 - A
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST

Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 6 april 2019 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . M 06-42 84 29 49

NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de NUV website.

Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 30 maart 2019 door te geven aan de secretaris via email of telefonisch.
We starten om 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.00 uur. Graag bij binnenkomst je melden bij de secretaris in verband met de presentielijst. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandise stand is aanwezig.

Om 10.45 uur is er een appel. De vlag wordt gehesen. En worden leden die ons zijn ontvallen herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen voor de groepsfoto.                              

Agenda:
1.a. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
1.b. Voorstel rondje.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de ALV 2018 en BLV 2019 
4. Ingekomen en uitgegane stukken.
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2018.
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2018
        (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2019
7. b. vaststelling begroting 2019,
7. c. Ledenadministratie.
8. Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie en vaststelling commissie.
9. Stand van zaken rondom de vorming commissie Warchild en advies
10. Jaarverslag van de secretaris.
11. Jaarverslag communicatie / Dubbel Vier.
12. Jaarverslag merchandising. 
13. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek.
14. Jaarverslag nuldelijn ondersteuning / ontwikkelingen naar 2.0 / sociaalfonds.
15. Reünie 28 september 2019, waar staan we?
16. (Her) verkiezing Commissie van beroep Fred Krijnen is herkiesbaar. Kandidaten voor deze functie kunnen dat kenbaar maken bij de secretaris.
17. WVTTK / Rondvraag.
18. Sluiting van de vergadering.
19. Jaarbijeenkomst, met een bijzondere verrassing voor jullie.

Dit is een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken op de website ruim voor de vergadering. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties vooraf via email laten horen. Dan kunnen wij daar in aanloop naar de vergadering al verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.

Met blauwe groet
Verdi van Hilten, Secretaris

Goede reis met Stichting WML

Beste UNIFIL-ers en partners,

Voor het vertrek op donderdag 25 april t/m 5 mei naar Libanon wens ik het reisgezelschap van Stichting Weerzien met Libanon bestaande uit 50 personen een fijne reis en verblijf in het land wat ons allen zo dierbaar is, Libanon.

We zijn benieuwd naar de reisverslagen rondom de opening van het Orange House in Tyre op 3 mei en de foto's van de herdenking op 4 mei in Tyre bij het monument.

Ik wens u een behouden thuiskomst, en hopen u op korte termijn weer te mogen ontmoeten.

Sjak Neelen

Voorzitter (a.i.) Nederlandse UNIFIL Vereniging

Zie ook dit interview: 
Veteraan bij Nederlands gasthuis in Libanon: 'Als ik dit gehad heb, zit het in mijn hart' https://nos.nl/l/2283130

WML

Dodenherdenking Leiderdorp

Ons NUV lid Adrie Klok is op 4 mei altijd aanwezig in Leiderdorp bij de herdenking om 20.00 uur. Hij verzorgt de bloemen en het lint van de NL UNIFIL Vereniging. Een mooi Initiatief ter plaatse van onze eigen lid.

4 mei 1 4 mei 2 4 mei 3

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
Datum : 3 juni 2019
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
23
24
26
28
30

logo lzv web