NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
21 Februari 2016

UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 19 MAART 2016
BIJ HET RIJDEND UNIFIL MUSEUM TE GORICHEM (Spijksedijk 48, 4207 GN Gorinchem)
DAAR NA IS ER DE JAARBIJEENKOMST

Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 19 maart 2016 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Sjaak Duine, Hellegatweg 5, 4891 ST Rijsbergen, 0653356742, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
NB: alle informatie over deze ALV staat, of komt op de website!!

Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u ZEER DRINGEND!!!! om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 16 maart 2016 op te geven bij de secretaris via email, of telefoon en niet via Facebook!!
Aanvang 11.00 uur, zaal open vanaf 10.00 uur, graag aanmelden daar bij de secretaris!! i.v.m. mogelijke verkiezingen. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandisestand is aanwezig.
Om 10.45 uur is er een appel, wordt de vlag gehesen en worden leden die ons ontvallen zijn herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen.

Concept agenda:

1. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de vorige ALV (klik op deze link).
4. Ingekomen en uitgegane stukken (klik op deze link).
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2015 (klik op deze link).
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2015 (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2016,
7. b. vaststelling begroting 2016,
7. c. vaststelling contributie 2017, we stellen voor om deze te handhaven op € 26
7. d. Ledenadministratie. (klik op deze link)
8. Benoeming van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie en vaststelling commissie.
9. Jaarverslag van de secretaris (klik op deze link).
10. Jaarverslag communicatie (komt nog).
11. Jaarverslag merchandising. (klik op deze link)
12. Jaarverslag activiteiten, materieel, logistiek en jaardraaiboek (klik op deze link voor de projectlijst, en op deze link voor het protocol uitvaartplechtigheden).
13. Jaarverslag nuldelijnsondersteuning en sociaalfonds  (klik op deze link Jaarverslag Nuldelijns, en op deze link voor Contactoverzicht 2015).
14. Beleidsvisie 2016 – 2020 (klik op deze link). (update v6 2-3-2016)
15. Structuur van het bestuur 2016 / 2017 (klik op deze link).
16. (Her)verkiezing van de Secretaris (Vice Voorzitter?), de 2e Secretaris (Secretaris), het bestuurslid Activiteiten en het Bestuurslid Merchandising; kandidaten graag voor 18/3 opgeven (klik hier voor het aftreedschema).
17. WVTTK / Rondvraag.
18. Sluiting van de vergadering.
19. Jaarbijeenkomst.

NB 1: Dit is weer een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken vanaf 1 maart op de website. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties via email laten horen. Dan kunnen wij er verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.

NB 2: de Secretaris en het bestuurslid Merchandising stellen zich herkiesbaar, maar mochten er tegenkandidaten zijn, dan verzoeken wij hen dit voor 18 maart kenbaar te maken. Hans van Lent stopt er mee per 19 maart. Joop Hoek stelt zich kandidaat om hem op te volgen. Verdi van Hilten heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid 2e Secetaris (Secretaris).

Met vriendelijke groeten

Sjaak Duine

Secretaris

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
Datum : 3 juni 2019
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
23
24
26
27
28
30

logo lzv web