De adviescommissie heeft inmiddels alle beoogde interviews gehouden en op papier samengevat. Komende week komt de commissie bijeen om de uitgewerkte interviews te bespreken. Er werden 8 geplande en één zo genaamde "verzoek interview" afgenomen. De datum om hiervoor in aanmerking te komen is inmiddels verstreken. Na het bespreken en gezamenlijk uitwerken van de samenvattingen volgt het formuleren van een advies. Dit advies wordt onderbouwd op schrift gesteld en gepresenteerd aan het bestuur. Daarna volgt op de eerstvolgende ALV de presentatie aan de leden. De adviescommissie blijft voor de presentatie van het advies qua tijdsduur binnen de door het bestuur gestelde termijn.

Met vriendelijke groeten,

Namens de adviescommissie,

Jan Leenslag

 

 

fDelen
4

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web