Oproep Regimentsdag 17 mei 2017

Oproep Regimentsdag RIJWF dd 17 mei 2017.

Op 17 mei a.s. organiseert 44 Painfbat Regiment Infanterie Johan Willem Friso (RIJWF) de jaarlijkse Regimentsdag in Leeuwarden. Naast de gebruikelijke activiteiten, zoals defilé, static-show staat deze dag ook in het teken van de overdracht van het bataljonscommando van Lkol N.U. (Bert) Stam aan Lkol D. (Dennis) Bachrach. Evenals andere jaren wordt er van UNIFIL een bijdrage verwacht voor het leveren van een detachement ter grootte van maximaal 20 personen.

De dagindeling en het programma is enigszins afwijkend van vorig jaar. De static-show wordt opgebouwd rondom het Wilhelminaplein, alwaar de complete plechtigheid plaatsvindt.

Tenue voor het ingetreden detachement: gevechtstenue oud-groen, blauwe baret Verzamelen uiterlijk 13.30 uur op het Oldehoofsterkerkhof (t.b.v. Tomtom 8911 DH) in Leeuwarden. Er is daar in tegenstelling tot vorig jaar geen lunch mogelijkheid. Van hieruit defileert het gehele regiment naar het Wilhelminaplein en wordt daar opgesteld. Het inloophuis veteranen “Het Wapen van Friesland” is geopend voor veteranen vanaf 13.00 uur, locatie Zaailand 92 Leeuwarden. Einde inloophuis veteranen 17.00 uur. Einde ceremonie 15.30 uur.

Op dit moment zijn we bezig een transporter te regelen vanaf station Utrecht (uiteraard mede afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers); nadere bijzonderheden hierover volgen. Gegadigden worden verzocht zich op te geven bij de coördinator Joop Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wandeltocht Havelte - Assen

Om 8.31 uur d.d. 8 april 2017 ontvingen wij een foto via de app die zo te zien is genomen op de Johannes Post Kazerne in Havelte bij de witte YP408 op het plein.

Uit de wandelgangen hebben wij vernomen dat deze groep van 10 veteranen vannacht daar weer heeft overnacht op uitnodiging van de kazernecommandant. Op dit vroege tijdstip stonden ze klaar om de route Johannes Post kazerne in Havelte naar de JWF kazerne in Assen te voet af te leggen (36 KM). Bij deze gelegenheid willen ze ook de provinciale veteranen dag in Assen bezoeken. Ze waren toch in de buurt.

Ook wij ontvingen een uitnodiging voor deze vroege pré-training, voor de vierdaagse in Nijmegen 2017. Andere verplichtingen en de afstand van 36 km ondersteunde ons besluit dat dit alleen is weggelegd voor geoefende wandelaars, en niet voor de veteraan die 36 jaar geleden zijn algemene militaire vorming heeft ondergaan.

Voor een bosje bij elkaar geharkte veteranen zie het er erg strak uit, inclusief 60 ltr Woodland en Unifil Marching Group vaandel.

Namens de andere 1290 Unifil leden wensen wij jullie veel succes.

Sjak

IMG 20170408 WA0001

Aantal aanmeldingen NLVD 2017 Unifilvereniging

Beste UNIFILLERS,

We kregen op 29 maart al een tussenstand van het VI inzake het aantal deelnemers die onze vereniging als referentie hebben opgegeven voor de NLVD 2017 op 24 juni 2017 in Den Haag. Vorig jaar hadden we als slotstand 335 deelnemers. Als je je nog niet hebt opgegeven bij het VI doe het dan nu !

Deelnemers

Meelopen

Opstappen

Rolstoel

Tribune

Treinkaart

Maaltijdkaart

255

125

1

3

49

240

250

Inschrijven kan alleen via de website van het Veteranen Instituut voor de Nationale Veteranendag op 24 juni te Den Haag.

Vele van jullie hebben zich reeds ingeschreven en hoe meer mensen zich opgeven des te groter is de kans om weer een maat uit het verleden tegen te komen.

We gaan er net als vorig jaar weer een leuke dag van maken.

MELDT JE AAN.

groet,

Joop Hoek S3

1ste Unifil motortoertocht op 20 mei

Beste unifil motorrijders,

Nog even en dan is het zover, de 1ste Unifil motortoertocht op 20 mei 2017. We hebben afgelopen weekend met een aantal collega's een route gereden, en deze zijn we nog een beetje aan het aanpassen maar in grote lijnen staat de dag en route wel vast. Hieronder volgt een globale indeling van de dag zodat jullie je alvast kunnen " voorbereiden" .

Aankomst in de buurt van Hilversum tussen 09.30 uur en 10.15 uur ( koffie met gebak)

vertrek 1 gedeelte van de route om 10.30 uur

lunch zal ergens in de buurt van Elburg plaatsvinden

vertrek 2 deel van de route omstreeks 13.00 uur

einde route in de buurt van 't harde omstreeks 15.00 uur en 15.30 uur

nazit met een drankje tot omstreeks 16.00 uur en dan weer veilig naar huis

Nogmaals, we zijn op dit moment bezig met een gedetailleerde uitwerking.

Jullie kunnen je natuurlijk al opgeven voor deze motortoertocht.

Dit kan door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef svp even aan of je alleen komt of met een bijrijder. Voor vragen kun je me bereiken op 06-54631686

Ik hoop jullie allen te mogen ontmoeten op 20 mei, om er een leuke dag van te maken.

Joop hoek

S3/NUV

Oefening Blauw koord 15 mei

Beste Unifillers,

Voor het draagrecht van het zgn. " Blauw Koord" zijn door de traditiecommissie van de Koninklijke Landmacht bepalingen opgesteld. Om aan deze bepalingen te voldoen wordt door het 44 Painfbat RI JWF de oefening " Blauw Koord" georganiseerd voor het nieuwe personeel waarbij Unifillers tevens een deelnemende eenheid vormen. De mensen van onze eenheid zullen een actieve rol spelen in de ondersteuning en vorming van deze nieuwe militairen door inzicht te geven hoe het was tijdens onze diensttijd en ze te ondersteunen/meedoen (!) met de fysieke zware en mentaal uitdagende oefening.

De BA van het 44 ste heeft de NUV verzocht om UNIFILLERS uit te nodigen die een actieve rol willen vervullen naar deze jonge nieuwe militairen toe. Door het contact met deze mensen te zoeken en actief deel te nemen aan de oefening door ze te ondersteunen.

De oefening is op 15 Mei op de Johannes Post kazerne te Havelte.

Start: 15 Mei in de ochtend Tijd Appel volgt

einde : 15 Mei in de avond.

Ik ben momenteel nog in overleg met het 44 ste Painfbat over de mogelijkheid om de avond ervoor op de kazerne te kunnen slapen alsmede nog andere logistieke punten. De deelnemen die zich aanmelden zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.

U kunt zich opgeven bij de S3, Joop hoek via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gaarne uw naam, geb. dat, telnr en defensie legitimatienr. vermelden.

met vriendelijke groet,

Joop Hoek, NUV uw S3, M 06-54631686

Uitnodiging en Agenda ALV 2017

NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING
Secretaris
10 februari 2017


UITNODIGING EN AGENDA VAN DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NUV
DIE GEHOUDEN WORDT OP ZATERDAG 18 MAART 2017
IN DE DEPENDANCE VAN HET MUSEUM VAN DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE TE BUREN (Weeshuiswal 4, 4116 BR Buren )
DAARNA IS ER DE JAARBIJEENKOMST


Alle leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) worden met dit bericht uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 18 maart 2017 wordt gehouden. Iedereen die nog agendapunten en/of te behandelen zaken naar voren wil brengen kan dit doen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (liefst eerder) bij de secretaris Verdi van Hilten, Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
NB: alle informatie over deze ALV staat of komt op de website!!


Het bestuur waardeert het zeer als er een grote opkomst is. Vanwege de kosten is het handig om zaken als lunch en consumpties goed te begroten. Wij verzoeken u ZEER DRINGEND!!!! om uw deelname zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 12 maart 2017 op te geven bij de secretaris via email.
Aanvang 11.00 uur, zaal open vanaf 10.00 uur, graag aanmelden daar bij de secretaris!! i.v.m. mogelijke verkiezingen. Het financiële verslag ligt dan ter inzage. De merchandisestand is aanwezig.
Om 10.45 uur is er een appel, wordt de vlag gehesen en worden leden die ons ontvallen zijn herdacht. U wordt verzocht uw blauwe baret mee te nemen.


Concept agenda:
1. Opening door de voorzitter om 11.00 uur.
2. Vaststellen van de definitieve agenda.
3. Behandelen en vaststellen van de notulen van de vorige ALV (klik op deze link).
4. Ingekomen en uitgegane stukken (klik op deze link).
5. Verslag van de Kas Controle Commissie over het jaar 2016 (klik op deze link).
6. a. Financieel verslag van de penningmeester over 2016 (ter inzage voor en tijdens de vergadering)
6. b. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag.
7. a. Voorstel begroting 2017,
7. b. vaststelling begroting 2017,
7. c. Ledenadministratie. (klik op deze link).
8. Benoeming en vaststelling van de kascontrolecommissie (Vz Ron IJdo, 1e lid Wilco de Vogel, 2e lid Cees Nieuwpoort) .
9. Jaarverslag van de secretaris (klik op deze link).
10. Jaarverslag communicatie (klik op deze link).
11. Jaarverslag merchandising. (klik op deze link).
12. Jaarverslag activiteiten (klik op deze link), materieel, logistiek en jaardraaiboek (link naar de projectlijst volgt).
13. Jaarverslag nuldelijnsondersteuning en sociaalfonds (link naar Jaarverslag Nuldelijns, en link naar Contactoverzicht 2016).
14. Terugkoppeling Klankbordgroep en voorstel waarderen en belonen (klik op deze link).
15. Reünie 2019 (klik op deze link)
16.a. Modellen reünie.
16.b. Voorstel “Oprichting stichting reünie”.
17. WVTTK / Rondvraag.
18. Sluiting van de vergadering.
19. Jaarbijeenkomst.
NB 1: Dit is weer een volle agenda. Daarom staan vrijwel alle stukken vanaf 1 maart op de website. Wij stellen het op prijs als leden hun mening en/of suggesties via email laten horen. Dan kunnen wij er verbeteringen in aanbrengen en met elkaar snel tot besluiten komen.

Hartelijke groet
Verdi van Hilten

Secretaris

† Overlijden kapitein bd Willem van Eijk

Ons bereikte het bericht dat op 4 maart 2017 kapitein bd Willem van Eijk is overleden. Willem was in de periode 26 mei 1981 tot en met 2 december 1981 voor Unifil werkzaam.EW1

We wensen zijn familie veel strekte bij het verwerken van dit verlies.

Neer, 13 maart 2017

EW2

Artikel serperator NUV

Lidmaatschap

Agenda

logo lzv web