NUV_Header_2010

Onze Sponsoren

ALV 2013

bestuurhamer_NUV_Mod_Lade

ALV 2013
Op deze pagina staan de resultaten van de ALV... LEES MEER

Oproepen

NUV_Oproepen_Lade

OPROEPEN
Dit is een nieuwe rubriek, hier kunt u een oproep plaatsen, om hulp te vragen van...KLIK HIER

Johan Willem Friso

JWF_Embleem_Mod_Lade

JOHAN WILLEM FRISO
Op de website van het JWF Vereniging vindt u heel veel info over... Bezoek Website

Dorstige Types

Dorstige_Types_NUV

DORSTIGE TYPES
Op deze website is alles te vinden over de oude voertuigen uit het verleden.... Bezoek Website

Veteranen Instituut

Vi Logo_Mod_Lade-nieuw

VETERANEN INSTITUUT
Meld je aan en ontvang de Veteranenpas, Draaginsigne, en nog ... Bezoek Website

Veteranen Platform

VP_Logo_Mod_Lade

VETERANEN PLATFORM
Doel van de SVP is om, als belangenbehartiger van alle ... Bezoek Website

Lid worden v/d N.U.V.

NUV-Logo-n

Hier kunt u zich inschrijven als Lid van de Nederlandse Unifil Vereniging.
Als u al lid bent maar u wilt een adres wijziging doorgeven of andere informatie aanvullen, dan kan dat ook met dit......
Lees Meer

 

 

Dubbel Vier

DV-Home
De vereniging heeft een eigen periodiek (Dubbel Vier) dat vier keer per jaar uitkomt. De bedoeling van dit blad is onderling contact, het verstrekken van informatie..... Lees Meer

NUV-Home-BattDic

Waarom deze Vereniging

De Nederlandse Unifil Vereniging is opgericht in 1999 en in principe alleen vóór Unifillers. Temidden van het woud aan kleine organisaties, vonden Jack Boerma, Bert Deekens en de inmiddels overleden John Sweris de tijd rijp voor een grote en vooral autonome club, waar men elkaars taal spreekt en elkaar begrijpt. De vereniging is deze ook ingeschreven in het Defensie Reünieregister Veteranenorganisaties en bij het Veteranenplatform, de instantie waarbij alle Veteranengroepen zijn aangesloten. Dit bevordert de onderlinge saamhorigheid, en komt belangenbehartiging ten goede..... Lees Meer

 

 

Landelijkzorg Systeem

NUV_Nuldelijnszorg_tab_5 Voor verreweg de meeste veteranen is een uitzending een mooie, indrukwekkend ervaring geweest, waaraan ze nog lang met veel genoegen en trots terugdenken. Voor sommigen is dat niet het geval. Sommigen hebben korte of langere tijd problemen. Soms helpt een goed gesprek, soms contacten met collega’s, maar soms ook is er professionele hulp nodig.
Mensen die behoefte hebben aan contact kunnen geholpen zijn door contacten via Facebook, in Veteranencafe’s en activiteiten van de NUV. Soms heeft men behoefte aan een buddy, waarmee men eens goed en vertrouwelijk kan praten. Daarvoor is er het buddy systeem van de NUV. Informatie daarover kan je lezen onder de knop Buddy Support. Onder de knop Nulde lijns helpers, kan je vinden wie onze buddy in jouw buurt is en waar je hem kan bereiken. Als je (daarna) meer zorg nodig hebt, kan je ook terecht in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen. Onder de knop boven vind je daarover informatie.

 

Buddy Support

Buddy-support

NULDELIJNSZORG NUV / BUDDY SUPPORT

Wat is nuldelijns zorg oftewel buddy support?
Sommigen van onze collega’s hebben hulp, aandacht, of een luisterend oor nodig.  Bij alle militaire operaties of uitzendingen blijkt dat niet alle mensen de ervaringen goed hebben verwerkt of juist in de problemen zijn gekomen..................Lees MEER

Nuldelijns Helpers

Buddy-contact

NULDELIJNSVETERANENHELPERS

Hier vindt u de lijst met namen van de nuldelijnsveteranenhelpers.............................Lees MEER

LZV

LVZ logo

HOE ZIT HET LANDELIJK ZORGSYSTEEM VETERANEN (LZV) IN ELKAAR?

Aan de basis van dit systeem staat de zogenaamde nuldelijns zorg, laagdrempelige steun. Vrienden, familie, kameraden maar ook de Buddy Support / Nuldelijns veteranenhelpers van de veteranenverenigingen zijn natuurlijk belangrijk voor u. De veteraan is het middelpunt bij het LZV.
In schema ziet dit er als volgt uit............lees MEER

Unifil Batt/Coy

NUV_Batt_InfCoy

De afkorting die ons anno 2002 nog steeds bezighoudt.
Een begrip voor zo'n 8.000 Nederlanders, die destijds bijna allemaal vrijwillig hebben gekozen voor een uitzending tijdens hun (dienstplichtige) militaire loopbaan....
Lees Meer.......

 

Website laatst gewijzigd op: dinsdag 01 september 2015