Covid 19 2Alle Corona gerelateerde aankondigingen

Laatste nieuws uit Den Haag over de NLVD 2020

Als gevolg van de corona-crisis volgen maatregelen en afzeggingen van evenementen elkaar in snel tempo op. De vraag is daarom aan de orde of de Nederlandse Veteranendag nog wel doorgaat op 27 juni a.s.
Klik op deze link voor meer informatie

Algemene Leden Vergadering en Covid-19

Recent heeft het kabinet besloten dat tot september geen grote evenementen georganiseerd mogen worden. Wij hebben besloten om in deze lijn te handelen en de geplande Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse UNIFIL Vereniging van 13 juni 2020 (wederom) te annuleren. Bijzonderheden over het vervolg zullen op de website worden geplaatst en op de officiële Facebook pagina van de Nederlandse UNIFIL Vereniging.

Bestuur Nederlandse UNIFIL Vereniging

Laatste 6 geplaatste artikelen

Wij ontvingen het bericht dat op 24 mei Ed Verton is overleden. Ed was van lichting 81-2, en gelegerd van 25-11-1981 t/m 24-3-1982 op post 7.4 (C-Cie) in de functie van kok. De uitvaart is op dinsdag 2 juni.

De nabestaanden zouden het geweldig vinden als er buiten een erehaag gevormd kan worden.

Wij ontvingen het bericht dat afgelopen zondag, 24 mei 2020,
op 64 jarige leeftijd Tom Everts is overleden.

Als gevolg van onze aankondiging over het vertrek van twee bestuursleden lezen we erg veel positieve en bemoedigende reacties in de richting van Sjak Neelen en Berry Diestelhof. Als zittend bestuur zijn we erg verheugd over deze opbeurende woorden.

Anderzijds lezen we ook dat er bij de leden erg veel vragen zijn gerezen naar aanleiding van het plotselinge vertrek van 2 gewaardeerde leden van het bestuur en men vraagt om uitleg. We proeven soms ook in een bepaalde ondertoon dat er "gerommel" zou zijn ontstaan binnen het bestuur, dat heeft geleid tot het vertrek.
Kortom, voer voor allerlei geruchten en gissingen.

Als bestuur hechten we eraan een korte uitleg te geven.

Zoals jullie allemaal in de eerdere mail van Sjak Neelen hebben kunnen lezen heeft hij zijn bestuursfuncties (penningmeester en voorzitter a.i.) met onmiddellijke ingang beëindigd.
Gelijktijdig heeft ook Berry Diestelhof kenbaar gemaakt dat hij zijn bestuursfunctie merchandising per direct stopt.

In de afgelopen 11 jaar zat ik aan de bestuurstafel om de vereniging nieuw leven in te blazen met activiteiten, van liquiditeiten en een goede communicatie te voorzien. Hoe we daar als vereniging en bestuur in geslaagd zijn is aan ieder voor zich om te boordelen.

Ik laat u weten dat ik mijn functie als bestuurslid van de Nederlandse UNIFIL Vereniging heb neergelegd, om plaats te maken voor nieuwe bestuurders.

Ik heb mijn dienstbare taak aan de leden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging graag en vol verve vervuld. Maar nu is de tijd aangebroken om plaats te maken voor een nieuwe invulling aan de bestuurstafel.

We kregen een verzoek van Barry van Middendorp naar aanleiding van het overlijden van Klaas (Jacobus, Cornelis) Tuit. Hij en de familie zijn op zoek naar oude dienstmaten van Klaas uit zijn periode in Libanon en bijvoorbeeld op welke post Klaas gestationeerd was.

Waarom deze Vereniging

Een vereniging van en voor Unifillers.

nuv-home-waarom.png

De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)

 

is in 1999 opgericht en is in principe alleen vóór UNIFIL-militairen, Dutchbatt en Dutch Infantry Coy en hun familieleden. Te midden van het woud aan kleine organisaties vond men toen de tijd rijp voor een grote en vooral autonome club waar men elkaars taal spreekt en elkaar begrijpt. De vereniging is ingeschreven in het Defensie Reünieregister Veteranenorganisaties en lid van het Veteranenplatform, de instantie waarbij alle veteranengroepen zijn aangesloten. Dit bevordert de onderlinge saamhorigheid, en komt belangenbehartiging ten goede.

Jaarkalender wordt Tijdlijn

De jaarkalender behoort tot het verleden, daarvoor in de plaats introduceren we de "Tijdlijn".
De Tijdlijn is terug te vinden in het hoofdmenu aan de bovenzijde van het scherm en zal regelmatig worden bijgewerkt.
De blokken in de tijdlijn hebben een link(indien aanwezig) naar de Agenda.

Agenda

Dubbel Vier

DV HomeDe Nederlandse UNIFIL Vereniging heeft een eigen verenigingsblad genaamd Dubbel Vier dat vier keer per jaar uitkomt. De bedoeling van dit blad is; het onderling contact, het verstrekken van informatie, opinie en overige wetenswaardigheden van en over Unifillers.

Lotto
VFonds
Aalbers | Wico
Recogtech
Bank Giro Loterij
Veteraneninstituut
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen
Veteranenradio.nl
Consolid

Artikel serperator NUV

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!
Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.
Created & Designed by WEBDIEZAIN