22 februari 2019 - † Jaap Schipper

Ons bereikte het bericht dat op 22 februari 2019 is overleden Jaap Schipper. Jaap heeft van 29 juli 1981 tot en met 20 januar 1982 deel uitgemaakt van het Nederlandse detachement van UNIFIL. Hij was als monteur/chauffeur bij de St.St.Vzg gestationeerd op post 7-16 Al Yatun.


Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
20190222 JaapSchipper
Neer, 26 februar 2019.