20 december 2018 - † Ole (O.P.) Meijer

Ons bereikte het bericht dat op 20 december 2018 in Noorwegen is overleden Ol (O.P.) Meijer. Ole heeft van 3 juni 1981 tot en met 25 november 1981 deel uitgemaakt van de Paostcie bij UNIFIL.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Neer, 23 december 2018.

 

 

 

Van zijn wapenbroeders die met hem op missie waren ontvingen we onderstaande bijdrage; 

 

Met droefenis melden wij dat op 20 december 2018 is overleden

Ole Meijer

OleMeijer

Ole diende als korporaal-richter van juni tot november 1981 op posten 7.7 en 7.7a, Charlie mortieren van de Paostcie.

Na zijn diensttijd volgde Ole een HBO-opleiding om daarna te beginnen aan een succesvolle loopbaan in HR-management. In 2000 verhuisde hij naar zijn tweede moederland, Noorwegen, om daar zijn loopbaan voort te zetten in de olie- en gasindustrie. Ole was getrouwd met Sara en samen hadden zij twee kinderen; Judith en David. Dit huwelijk is een paar jaar geleden op respectvolle wijze beëindigd.

In Noorwegen vond hij ook zijn nieuwe liefde, Siv. Kort nadat hij haar begin dit jaar ten huwelijk vroeg, openbaarde zich terminale kanker bij hem. Zijn ziekbed en behandelingen waren zwaar en hij besloot te stoppen met de chemo en vooral te genieten van de tijd die hen samen nog was gegeven. Hij schreef daarover een aangrijpend blog onder het motto Carpe Diem, pluk de dag.

We herinneren ons Ole, of zoals we elkaar toen noemden, Meijer als een bekwame en snelle richter en een korporaal die ook lastige nachtelijke klussen zonder angst tegemoet trad. Hij had daarbij een typische en directe vorm van (soldaten) humor, was niet op zijn mondje gevallen en was daarmee zo’n vent die je er goed bij kon hebben.

Vanwege de afstand was het voor Ole niet mogelijk onze recente mini-reünies bij te wonen. Maar zoals een van ons schreef: een band die toen, onder de voortdurende spanning, is ontstaan is een band die nooit meer weggaat. We hebben een broeder verloren.

Charlie mortier peloton