16 november 2017 - † Jan van Gent

We ontvingen een bericht van overlijden van Jan van Gent  (1954 uit Assen).

Jan is op 16-11-2017 overleden, en op 21 november 2017 gecremeerd.

Hij was in Libanon werkzaam in de periode 25-09-1979 t/m 01-04-1980 op Post 7-18, en van 27-05-1981 t/m 08-12-1981 als CSM gestationeerd op CP 7-4. Hij heeft zijn hele werkzame leven bij defensie gewerkt, en veel opleidingen verzorgd binnen defensie.

Diegene die hem hebben gekend erkennen hem als een bijzonder man met veel bevlogenheid voor zijn vak. Lees daarover het stuk hieronder.

Wij wensen zijn gezin veel sterkte toe met dit verlies.

Neer, 10 december 2017

Jan van Gent 

Net via Sjak Neelen het bericht ontvangen dat op 16 november is overleden Jan van Gent (1954). Hij was onze CSM in Libanon (Charlie Cie 27-05-1981 / 08-12-1981) Het was Jan z'n 2e uitzending. De laatste rotatie was op 3 december maar Jan zijn vader Jan van Gent Sr. was een week eerder met de 1ste rotatie aangekomen in Libanon. Samen zijn ze eerst het gebied even doorgegaan. Er is nog een artikel gepubliceerd in het internationale Unifilblad, over deze bijzondere gebeurtenis, ...vader en zoon van Gent, die samen een paar dagen dezelfde missie deelden. Jan van Gent Jr. zijn eerste uitzending was van 25-09-1979 t/m 01-04-1980 op Post 7-18. Ondanks het feit, dat Jan maar een paar jaar ouder dan ons was, stelde hij zich op als vader van de compagnie. Doordat hij al vroeg kalend was, zag hij er ouder oud en was dat dus geen probleem. Ook het feit dat het Libanon gebeuren niet nieuw voor hem was, maakte dat wij zijn meningen en adviezen zeer serieus namen. Jan je blijft in ons herinnering. De foto is van Veteranendag 2016. Jan in het midden met zijn chauffeurs, rechts van hem Peet van Enoo

 Urk, Klaas Mars