9 januari 2020 - † Seerp Palsma

Ons bereikte het droevige bericht dat op 3 januari 2020 Seerp Palsma (1956) op 63 jarige leeftijd is overleden. Seerp was in Libanon gelegerd van 10 maart t/m 26 juli 1979.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op vrijdag 10 januari om 11.00 uur in Het Erfdeel, Atlanta 2 te Meppel. Voorafgaande aan de dienst is er van 10.00 tot 10.45 uur gelegenheid tot condoleren in het Erfdeel.

Aansluitend zal de crematie in besloten kring plaats vinden.