15 januari 2020 - † Klaas Tuit

Via de familie  bereikte ons het droevige bericht dat op 15 januari 2020 Klaas (K.J.C.) Tuit (1958) aan de gevolgen van ALS is overleden. Klaas was in Libanon gelegerd van 26 juli 1979 t/m 30 januari 1980. Daarna heeft hij nog bij de 829-832 ZwtCie gewerkt in de periode 1982-1987.

Wij wensen zijn familie, vrienden en oude maten veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

De crematie zal in besloten kring plaats vinden.