23 april 2020 † Wim Meerkerk

We ontvingen het bericht dat op 23 april jl. op 57 jarige leeftijd Wim Meerkerk is overleden.
Wim heeft in de periode 2 december 1981 tot 24 maart 1982 in Libanon gediend.
Wij wensen zijn partner Alien, familie en maten erg veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.