2 maart 2021 † Gerard Teuwisse

Vandaag werden we op de hoogte gesteld van het overlijden op 82 jarige leeftijd van Gerardus (Gerard) Augustinus Maria Teuwisse.
Gerard is van 3 december 1979 t/m 4 juni 1980 uitgezonden geweest naar Libanon. Hij heeft gediend als SMA Kassier bij de KorpsAdministratie op het hoofdkwartier van Dutchbatt in Haris.
De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 10 maart 2021 om 13.30 uur in het crematorium, Schipleidelaan 57, 7576 PB Oldezaal.
Vooraf kan eventueel afscheid worden genomen van Gerard van 12.15 uur tot 12.45 uur. Gebouw Pace DELA, Schipleidelaan 55 in Oldezaal.
We wensen zijn echtgenote, kinderen en dienstmakkers erg veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Vanwege Corona zal de afscheidsdienst in familiekring plaatsvinden.

 

GerardTeuwisse